WKS Instal Białystok S.A. wykonuje elementy stalowe najwyższej jakości w zgodności z europejskimi normami.

Posiadamy następujące uprawnienia i certyfikaty:

  • Kwalifikacje 1 Grupy Zakładów Dużych do wytwarzania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z normą PN-M-69008 wydawane przez Instytut Spawalnictwa,
  • Kwalifikacje Zawodowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą EN 1090-2 – TUV Rheinland,
  • Kwalifikacje spawalnicze metodą 111, 121, 135t, 136t, 141 gatunków stali S235, S275, S355 oraz stali nierdzewnej zgodnie z normą – TUV Rheinland,
  • Kwalifikacje do przeprowadzania nadzoru warsztatu spawalnictwa według DIN EN ISO 3834-2 – TUV Rheinland,
  • Certyfikat wytwarzania konstrukcji stalowych, zbiorników, instalacji przemysłowych w zakresie budownictwa przemysłowego, energetycznego i ogólnego według norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005 – PCC,
  • Świadectwo Uznania Laboratorium Badań Nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – UDT,
  • Świadectwo Podwykonawcy Laboratorium Badań Nieniszczących według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – UDT,
  • Kwalifikacje do wytwarzania rurociągów przemysłowych do gazów, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów przemysłowych  do cieczy, rurociągów technologicznych do cieczy – UDT,
  • Kwalifikacje do malowania systemem zgodnym z normą NORSOK M-501 związanym z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych typu offshore,
  • Kwalifikacje do stosowania systemów malarskich do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, np.: Steelguard, Flame Stal, Hempacore.