Na przestrzeni blisko 50 lat aktywnej działalności Spółka INSTAL BIAŁYSTOK S.A. nieustannie usprawnia procedury fabrykacji i zarządzania, doskonaląc tym samym swój potencjał produkcyjno-technologiczny. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom klientów, systematycznie zwiększa swoje kompetencje, rozszerzając zakres i podwyższając jakość oferowanych usług i produktów. Kolejnym etapem rozwoju Spółki było utworzenie Działu Badań i Rozwoju (B&R).

W wyniku rozszerzenia działań biura konstrukcyjno-projektowego o badania doświadczalne w zakresie konstrukcji stalowych oraz wdrażanie najnowszych osiągnięć inżynieryjnych zarówno własnych, jak i światowych, w 2013 roku w strukturach firmy INSTAL BIAŁYSTOK S.A. został utworzony Dział Badań i Rozwoju (B&R). Wiodącym tematem prac działu są konstrukcje stalowe w zakresie badań, projektowania i wykonawstwa.

Wszelkie działania podejmowane przez INSTAL BIAŁYSTOK S.A., w tym dział B&R, opierane są na bazie sprawdzonych procedur ujętych w granicach normy i standardów ISO 9001.

WSPÓŁPRACA

  • dział B&R współpracuje z trzema dużymi i sprawdzonymi biurami projektowymi specjalizującymi się w różnych dziedzinach budownictwa;
  • istotnym elementem prac realizowanych na płaszczyźnie badawczo-rozwojowej jest rozwiązywanie problemów techniczno-naukowych wspólnie z pracownikami naukowymi Politechniki Białostockiej w ramach umowy podpisanej z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej ;
  • prowadzimy niezmienną od wielu lat współpracę z Wytwórnią Konstrukcji Stalowych INSTAL BIAŁYSTOK S.A. oraz firmami wykonawczymi.

Nadrzędnym celem rozwijanej współpracy na płaszczyźnie B&R jest nieustanne zdobywanie doświadczenia, poszerzanie wiedzy oraz zapewnianie najwyższej jakości realizowanych zadań.

KWALIFIKACJE

  • projektanci z dużym doświadczeniem zawodowym stanowią dynamiczny i zorganizowany zespół, potrafiący sprostać najwyższym wymaganiom w zakresie projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej;

MOŻLIWOŚCI

  • realizujemy projekty konstrukcji stalowych i żelbetowych wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi na podstawie norm krajowych i europejskich;
  • dział B&R jest w stanie przygotować każdy rodzaj dokumentacji technicznej: budowlanej, wykonawczej i warsztatowej;
  • możliwości pracowni projektowej pozwalają w systemie miesięcznym na zaprojektowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej konstrukcji stalowych o masie do 400 ton.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ

  • podstawę wyposażenia stanowi sprzęt komputerowy wysokiej klasy wraz ze specjalistycznym, dedykowanym oprogramowaniem:
  • analiza statyczno-wytrzymałościowa – Autodesk Robot Structural Analysis Professional;
  • modelowanie 3D i przygotowanie dokumentacji – Autodesk Autocad Structural Detailing oraz Bentley Prostructures Prosteel 3D.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie w stosowaniu zaawansowanego oprogramowania możemy precyzyjnie i szybko dopasować projektowany obiekt do potrzeb Klienta
z jednoczesną optymalizacją konstrukcji w celu obniżenia nakładów inwestycyjnych, jak też poprawienia walorów użytkowych.

Przykładowe realizacje: