Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Instal Białystok S.A.

Najnowszym osiągnięciem w sferze innowacji i kolejnym etapem rozwoju Spółki było wybudowanie i uruchomienie w 2012 roku najnowocześniejszego i największego w regionie zakładu wytwarzającego konstrukcje stalowe.

Zakład produkcyjny o powierzchni 16 tys. m² zlokalizowany jest na obrzeżach Białegostoku, w miejscowości Kolonia Koplany.

Siły produkcyjne naszej Wytwórni Konstrukcji Stalowych mogą osiągnąć roczny pułap do 12 tysięcy ton.

Wytwórnia posiada park maszynowy, który wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie wykorzystywane do produkcji konstrukcji stalowych.

Większość znajdujących się na terenie zakładu maszyn wyposażona jest w sterowanie numeryczne CNC. Połączone w sieć komputerową tworzą z biurem technologicznym system CAD/CAM, który umożliwia optymalizację i kontrolę procesu produkcji na każdym etapie realizacji.

WKS Instal Białystok S.A. w procesie produkcji konstrukcji stalowych stosuje następujące technologie:

 • czyszczenie strumieniowo-ścierne wg ISO 8501-1 materiałów hutniczych i wyrobów ze stali w oczyszczarkach komorowych i przelotowych;
 • cięcie gazowe CNC blach o grubości do 200 mm;
 • cięcie plazmowe CNC blach o grubości do 40 mm;
 • wycinanie termiczne kształtów w profilach hutniczych;
 • cięcie mechaniczne profili piłami taśmowymi;
 • cięcie mechaniczne blach na gilotynach;
 • zwijanie blach do grubości 40 mm z możliwością kształtowania walca o średnicy do 4,5 m;
 • wiercenie otworów w profilach, blachach i płaskownikach;
 • prostowanie blach (do 32 mm);
 • obróbka na prasach mechanicznych;
 • obróbka krawędzi blach i profili;
 • obróbka skrawaniem elementów stalowych;
 • spawanie ręczne, zmechanizowane, półautomatyczne i automatyczne metodami: MAG (135), MAG (136), SAW (121), ASW (783), E (111), w tym spawanie metodami 121 i 135 (136) blachownic na wysokowydajnych, zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

Najnowocześniejsze technologie, posiadane uprawnienia i certyfikaty oraz znakomicie wyszkolona, kompetentna i doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna wsparta systemem kontroli oraz własnym Laboratorium Badawczym II stopnia dają gwarancję wyrobów i usług najwyższej jakości kontrolowanej na każdym etapie procesu produkcyjnego – od fazy projektowania poprzez prefabrykację, spawanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne.