Władze spółki

Paweł Świderski – Prezes Zarządu

Katarzyna Garbarczyk – Wiceprezes Zarządu

Stanisław Mirosław Lubecki – Prokurent

 

Rada Nadzorcza:

Wojciech Mirosław Kręcisz

Grzegorz Święcicki

Piotr Południak