W wyniku realizacji projektu, INSTAL Białystok S.A. wprowadził nowe rozwiązania w zakresie organizacji i efektywności procesów produkcyjnych.

Zasadniczo zmieniony został cały proces produkcyjny, a nowa większa hala produkcyjna, gwarantuje zachowanie ciągłości parametrów produkcji. Nowy schemat organizacyjny produkcji, zastosowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, oraz ich ustawienie w logiczne linie technologiczne, a w szczególności zestawienie linii przygotowania produkcji, dało możliwość świadczenia w naszym zakładzie nowej usługi, którą jest przygotowania półfabrykatów do produkcji na zlecenia klientów zewnętrznych. Poprawie uległa, także jakość wytwarzanych elementów konstrukcji stalowych.

Konsekwencjami realizacji projektu są:

- zwiększenie konkurencyjności oferty firmy,

- poprawa jakości produkcji,

- zwiększenie konkurencyjności na rynkach międzynarodowych,

- rozszerzenie asortymentu produkcji o produkty większej skali (większych gabarytów i tonażu).