INSTAL BIAŁYSTOK S.A.

INSTAL BIAŁYSTOK S.A. istnieje od 40 lat. Momentem rozpoczynającym funkcjonowanie Spółki było powołanie do życia w 1972 roku terenowego Oddziału Przesiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL Warszawa w celu realizacji dużych inwestycji przemysłowych w Ostrołęce: Elektrownia „A”, Zakłady Celulozowo – Papiernicze oraz Zakładów Mięsnych.

Przełomowy dla Spółki moment nastąpił 1 stycznia 1974 roku. W tym dniu, zarządzeniem ówczesnego Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, powołane zostało na bazie białostockiego oddziału terenowego, samodzielne Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL z siedzibą w Białymstoku podległe Zjednoczeniu Instalacji Przemysłowych INSTAL w Warszawie.

Pierwsza dyrekcja zarządzająca Przedsiębiorstwem miała skład:

 1. Dyrektor Naczelny – inż. Janusz Szutkiewicz,
 2. I-szy Zastępca, Naczelny Inżynier – mgr inż. Jan Ślusarczyk
 3. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Teresa Siwak

Początkowo siedziba Zarządu mieściła się w kontenerach po budowie Szpitala Klinicznego przy ul. Plutonowej, następnie przy ul. Sobieskiego a ostatecznie od 1981 w nowo wybudowanym, efektownym biurowcu przy ul. Orzeszkowej 32.

Od momentu powstania dbano o jak najnowocześniejsze wyposażenie ówczesnego Przedsiębiorstwa. W 1974 roku oddano do użytku Zakład Produkcji Pomocniczej z warsztatem samochodowym, stacją paliw, bazą magazynową oraz obiektami przyzakładowej Szkoły Zawodowej.

Ważne i kluczowe dla Spółki momenty były nierozerwalnie związane z ze zmianami jakie dokonywały się w jej otoczeniu:

1981 r.
W wyniku reform jakie następowały w gospodarce zlikwidowane zostały Zjednoczenia a funkcję organu założycielskiego przejęło Ministerstwo Budownictwa, natomiast koordynatorem działalności stało się Zrzeszenie Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych.

26 styczeń 1995 r.
Zmiana ustrojowa jaka nastąpiła w 1989 roku doprowadziła do przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

10 luty 1995 r.
Przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

16 styczeń 1996 r.
60% akcji Spółki zostało wniesione do 1-szego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego zarządzanego przez BRE/IB Austria Management.

1999 r.
Kolejny i ostatni etap prywatyzacji to dzisiejsza struktura właścicielska przedstawia się następująco:

 1. RODEX Sp. z o.o. posiada 84,39% akcji
 2. Pracownicy i inne osoby fizyczne posiadają 15,61% akcji.

W ciągu 25 lat funkcjonowania, do 1999 r., Przedsiębiorstwo INSTAL zbudowało silną pozycję na rynku biorąc udział w realizacjach kluczowych inwestycji w kraju i za granicą.

Należały do nich:

 • Huta Katowice (1976-1986),
 • ZPW Grajewo,
 • Mleczarnie w Suwałkach, Wysokim Mazowiecku,
 • Fabryka Agnella Białystok,
 • Fabryka Mebli w Białymstoku i Suwałkach,
 • Zakłady Mięsne w Ełku i Ostrołęce,
 • Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce,
 • Metro w Warszawie,
 • niemal wszystkie ciepłownie miejskie i wysokoprężne kotłownie przemysłowe w regionie północno-wschodnim,
 • magistralne sieci cieplne w większych miastach regionu,
 • gazociągi dalekosiężne (w sumie 110km) w byłym województwie ostrołęckim i białostockim,
 • montaż elektrofiltrów (ECA Ostrołęka),
 • modernizacja maszyn papierniczych w zakładach Celulozowo-Papierniczych w Ostrołęce,
 • instalacje odsiarczania spalin (Ciepłownia Zambrów, Ciepłownia Zachód Białystok, Pepees Łomża).

Poszerzony został profil działalności Przedsiębiorstwa o:

 • wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych i lekkich obudów,
 • działalność handlową materiałami hutniczymi i instalacyjnymi poprzez hurtownię i sieć 4 sklepów,
 • utworzenie laboratorium RTG i ośrodka szkolenia spawaczy.

Intensywnie rozwijał się eksport budownictwa do krajów Bliskiego Wschodu (Irak, Iran) a także Europy Zachodniej (Niemcy, Austria) i krajów byłego ZSRR (Litwa, Białoruś, Ukraina, Rosja – miasteczka dla wojsk wracających z NRD). W szczycie zatrudnionych było aż 230 osób.

Po 1999 roku nastąpiły kolejne zmiany w profilu działalności Przedsiębiorstwa.

Nowy Zarząd w składzie:

 1. Paweł Świderski – Prezes Zarządu,
 2. Katarzyna Garbarczyk– Wiceprezes Zarządu,
 3. Stanisław Mirosław Lubecki – Prokurent.

ukierunkował firmę na działalność przede wszystkim w funkcji generalnego wykonawstwa inwestycji przemysłowych, obiektów handlowych  i odnawialnych źródeł energii (kotłownie na biomasę, elektrociepłownie biomasowe, biogazownie, modernizacji oczyszczalni ścieków). Podjęto również działalność developerską w ramach, której zrealizowano budynki mieszkalne na 3 osiedlach w Białymstoku.

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, że w 2004 roku INSTAL BIAŁYSTOK zdobył tytuł największego przedsiębiorstwa w branży budowlanej województwa Podlaskiego (Konkurs „Kuriera Porannego”).