BADANIA RT, VT, UT, MT, PT

Wysoko wykwalifikowany personel Wytwórni Konstrukcji Stalowych Instal Białystok S.A. posiada uprawnienia do przeprowadzenia badań połączeń spawanych konstrukcji stalowych.

Przeprowadzane rodzaje badań to:

  • Badania Radiograficzne stopnia 2 (RT-2)
  • Badania Wizualne stopnia 2 (VT-2)
  • Badania Ultradźwiękowe stopnia 2 (UT-2)
  • Badania Magnetyczno-Proszkowe stopnia 2 (MT-2)
  • Badania Penetracyjne stopnia 2 (PT-2)