Linia technologiczna do produkcji blach węzłowych

Przelotowa oczyszczarka śrutowa Sciteex model RS-R 2650/6T

Przygotowanie materiału wsadowego, czyli oczyszczenie materiału i jego transport na stanowisko obróbcze, odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku linii do produkcji blach powłokowych.

Centrum obróbki blach TIPO A 25 LG

Kolejnym etap linii technologicznej stanowi centrum obróbcze TIPO A 25 LG. Jest ono wyposażone zarówno w zaawansowany system do automatycznego wiercenia i cięcia termicznego, jak również w urządzenia zapewniające możliwość gwintowania, pogłębiania otworów, pogłębiania stożkowego a także znakowania gotowych elementów.

Podstawowe paramatry techniczne:

Wymiary arkuszy blach możliwych do obrobienia (strona wejściowa):

  • Maksymalna średnica wierconego otworu 40 mm
  • Maksymalna waga arkusza możliwego do obrobienia 10 000 kg
  • Maksymalna grubość możliwa do wiercenia 100 mm

Blachy węzłowe przygotowane do dalszej produkcji.

Gratowarka modułowa ERNST

Elementy trafiają następnie za pomocą rolotoków do komory gratowarki modułowej ERNST „Atlas”. Przesuw elementów obrabianych odbywa się na taśmie magnetycznej z prędkością od 0,5 do 4 m/min. Moduł gratowania stanowi walec gratujący do usuwania gratu z obrabianych powierzchni. Moduł „Rotor” służący do zaokrąglania kantów składa się m.in. z ośmiu walców szczotkowych biegnących w stronę przeciwną do przesuwu elementów.

Podstawowe parametry techniczne:

  • Szerokość robocza – 1500 mm
  • Grubość obrabianego materiału od 0,8 do 100 mm.

Centrum obróbki blach węzłowych ERNST