Linia technologiczna przygotowania produkcji

Etapy pracy Zestawu 1000

Cały proces obróbki profili rozpoczyna się na magazynie materiałów, skąd odpowiedni profil hutniczy trafia na rolotoki transportujące i kierowany jest do śrutownicy automatycznej.

Przelotowa oczyszczarka śrutowa Sciteex model RS-R 2650/6T

Śrutownica automatyczna znajdująca się w ciągu technologicznym, służy do usuwania rdzy, zgorzeliny czy starych powłok malarskich. Jest w pełni zautomatyzowana. Ścierniwo pracuje w obiegu zamkniętym. Urządzenie wyposażone jest w zespół filtrów eliminujących zapylenie i redukujących hałas. Na wyjściu z maszyny system szczotkowania i przedmuchiwania czystym powietrzem zapewnia, że przedmioty są pozbawione pozostałości ścierniwa i pyłów. Wsady są równomiernie i dokładnie oczyszczane bez konieczności ich odwracania.

Przenośnik posiada bezstopniową regulację prędkości w zakresie od 0,5÷3,0 m/min

Nośność zintegrowanego rolotoku wynosi 3200 kg/mb a łączna długość 24 mb

Zakres oczyszczanych profili:

  • długość min: 2000 mm
  • szerokość max: 2500 mm
  • grubość max: 500 mm

Kolejnym etapem procesu jest transfer oczyszczonych profili do centrum obróbczego, które ze względu na uniwersalność zadań eliminuje użycie do tej samej czynności wielu innych maszyn, wykonujących tylko jeden określony rodzaj obróbki. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię elektryczną i ilość wykwalifikowanych pracowników.

Piło wiertarka Ficep 1003 DDB

Jak sama nazwa wskazuje jest to połączenie funkcji piły taśmowej z wiertarką.

Wyposażoną dodatkowo w sterowanie numeryczne CNC. Podłączona do sieci komputerowej zapewnia integrację z biurem technologicznym i umożliwia wykorzystanie plików elektronicznych typu CAD/CAM. Zapewnia to poprawność i powtarzalność wykonywanych elementów. Urządzenie to przycina profil hutniczy na odpowiedni wymiar, wierci otwory w trzech płaszczyznach oraz gwintuje otwory. Wyposażony on jest w znacznik, który oznacza miejsca do wmontowania blach węzłowych bądź do łączenia montażowego z innym elementem.

Główne zadania maszyny to:

  • cięcie / wiercenie
  • frezowanie / gwintowanie
  • pogłębianie otworów i stożków / znakowanie profili stalowych

Graniczne parametry profili hutniczych możliwych do obróbki na linii technologicznej 1003 DDB:

  • Grubość maksymalna możliwa do przewiercenia 100 mm
  • Długość maksymalna 18,2 m
  • Długość minimalna możliwa do przesłania 2,5 m
  • Rozmiar maksymalny wykonanego otworu 40 mm