PRZYGOTOWANIE DETALI

WSPÓLNIE TWORZYMY WIĘCEJ

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta, uruchomiliśmy na stałe nową usługę przygotowania detali stalowych na zamówienie stanowiących komponent dla produkcji konstrukcji stalowych. Dzięki komputerowemu sterowaniu maszynami, cały system zapewnia 100% poprawność i powtarzalność prefabrykowanych elementów.

Usługi w zakresie wstępnego przygotowania detali do produkcji, świadczone są zarówno na zlecenia wewnętrzne jak i dla podmiotów zewnętrznych (tj. firmom z sektora MŚP). Do realizacji tych zadań służą innowacyjne linie technologiczne zainstalowane w naszym zakładzie.

Poprawność i powtarzalność wykonywanych elementów we wszystkich liniach zapewnia zastosowanie wysokowydajnych centrów obróbczych, jak również optymalne umiejscowienie pozostałych urządzeń, które sterowane są numerycznie z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania.
Usługę przygotowania produkcji na zlecenie wykonujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji warsztatowej lub dokumentacji sporządzonej przez własne biuro projektowe. Do tego celu wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie 3D umożliwiający symulację procesów cięcia i ewentualną korektę błędów.

JAKOŚĆ NA KAŻDYM ETAPIE PREFABRYKACJI
Dysponujemy doskonałym parkiem maszynowym, który zestawiliśmy w innowacyjne linie technologiczne:

  1. linia technologiczna do przygotowania produkcji wyposażona w nowoczesne urządzenie do wycinania plazmą, posiadające stanowisko do frezowania, wiercenia, gwintowania i znakowania elementów stalowych, w tym:
    1. Linia technologiczna do produkcji blach powłokowych,
    2. Linia technologiczna do produkcji blach węzłowych,
  2. linia technologiczna do produkcji konstrukcji stalowych wyposażona w urządzenia do obróbki profili hutniczych oraz blach wraz automatyczną oczyszczarką wirnikową oraz systemem transportowym przygotowanych elementów,
  3. linia do automatycznego przygotowania, prefabrykacji i spawania zbiorników stalowych oraz rur i rurociągów,
  4. linia do automatycznego przygotowania prefabrykacji i spawania słupów i blachownic.