ULTRANOWOCZESNY KRATOWY DŹWIGAR STALOWY

W styczniu 2013 roku INSTAL BIAŁYSTOK SA jako lider produkcji konstrukcji stalowych w północno-wschodniej Polsce uruchomił nowoczesną Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w miejscowości Kolonia Koplany k/Białegostoku. najwyższą jakość konstrukcji stalowych zapewniają zastosowane najnowocześniejsze technologie i system produkcji oraz znakomicie wyszkolona, kompetentna i doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, spełniająca europejskie wymagania.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta wprowadziliśmy na rynek zupełnie nowy produkt 3 dźwigary kratowe o parametrach i charakterystyce jak poniżej:

Dźwigar kratowy typ
INSTAL KPM – 14

obciążenia:

 • ciężar własny dźwigara kratowego,
 • stałe – 3 kN/mb pasa górnego,
 • zmienne – 7,68 kN/mb pasa górnego;
  • rozpiętość – 14m;
  • wysokość – 1,08m;
  • dopuszczalne nachylenie dźwigara kratowego 0-8%;
  • dźwigar oparty na podporach w sposób przegubowy;
  • kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 – C3;
  • trwałość powłok antykorozyjnych ≥15 lat;

normy projektowe: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2005, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-3:2008.

Dźwigar kratowy typ
INSTAL KPM – 12

obciążenia:

 • – ciężar własny dźwigara kratowego,
 • – stałe – 3 kN/mb pasa górnego,
 • – zmienne – 7,68 kN/mb pasa górnego;
  • rozpiętość – 12m;
  • wysokość – 0,92m;
  • dopuszczalne nachylenie dźwigara kratowego 0-8%;
  • dźwigar oparty na podporach w sposób przegubowy;
  • kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 – C3;
  • trwałość powłok antykorozyjnych ≥15 lat;

normy projektowe: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2005, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-3:2008.

Dźwigar kratowy typ
INSTAL KPM – 10

obciążenia:

 • ciężar własny dźwigara kratowego,
 • stałe – 3 kN/mb pasa górnego,
 • zmienne – 7,68 kN/mb pasa górnego;
  • rozpiętość – 10m;
  • wysokość – 0,76m;
  • dopuszczalne nachylenie dźwigara kratowego 0-8%;
  • dźwigar oparty na podporach w sposób przegubowy;
  • kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2 – C3;
  • trwałość powłok antykorozyjnych ≥15 lat;

normy projektowe: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-1:2004, PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2005, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-3:2008.